All Posts

SUNČANJEM DO ZDRAVLJA

Jedan od moćnih efekata ovog užarenog nebeskog tijela je,prije svega, ultraljubičasto zračenje, koje sa sobom donosi toplinu i svijetlost, omogučavajući život na zemlji.Djelotvornost ultraljubičastih zraka na organizam ogleda se u stimuliranju proizvodnje melanina, pigmenta koji nagomilan u bazalnom sloju kože,…

Kofein i rak

Smatra se da bi se preko 90% slučajeva raka moglo sprijećiti kad bismo primijenjivali ono što već znamo o prevenciji raka. Decenijama je upotreba duhana povezana sa razvojem raka. Upotreba alkohola je povezana s određenim vrstama raka. Ukazano je da…