Fibrilacija atrija,srčana aritmija,umanjivanje stresa,kava,zeleni čaj….